Het bestuur van Stichting Voedselbank Utrecht bestaat uit

Johan Bosman (huisvesting)

Rens de Deugd (ICT)

Dorien de Gooijer (voedselveiligheid)

David Heitman (secretaris)

Ineke Kuiper (penningmeester)

Inez de Ligt

Jaap van de Meent (voorzitter)

Lambert Pasterkamp (PR & communicatie)

Jany Rademakers

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning. De stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst.