Het bestuur van Stichting Voedselbank Utrecht bestaat uit:

Naam Portefeuille E-mailadres
Johan Bosman Voedselverwerving J.Bosman@voedselbankutrecht.nl
Rens de Deugd ICT & Huisvesting R.deDeugd@voedselbankutrecht.nl
Ineke Kuiper Penningmeester I.kuiper@voedselbankutrecht.nl
Jaap van de Meent Voorzitter Voorzitter@voedselbankutrecht.nl
Betty Mostard Secretaris, Voedselveiligheid Secretaris@voedselbankutrecht.nl
Lambert Pasterkamp Vrijwilligers, Publieksvoorlichting & Communicatie L.Pasterkamp@voedselbankutrecht.nl
Jany Rademakers Deelnemers & Politiek-bestuurlijke contacten J.Rademakers@voedselbankutrecht.nl

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning. De stichting heeft geen betaalde werknemers in dienst.