Stichting Voedselbank Utrecht 
Stichting Voedselbank Utrecht zijn wijkgerichte voedselbanken en richt zich specifiek op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren.

Om deel te kunnen nemen aan het project gelden specifieke inkomenseisen. Mensen bij Voedselbank Utrecht worden eerst met een voedselpakket geholpen (noodhulp), vervolgens gaan we samen kijken hoe de financiële administratie op orde is te krijgen. We verwijzen indien nodig ook door naar andere vormen van hulpverlening. Daarnaast bieden we een plek voor ontmoeting, waar deelnemers gemotiveerd worden weer deel te nemen aan (sociale) activiteiten. De uitgiftepunten worden gedraaid door vrijwilligers in de buurt.