Het bestuur van Stichting Voedselbank Utrecht bestaat uit

Johan Bosman (huisvesting)

Dorien de Gooijer (voedselveiligheid)

David Heitman (secretaris)

Ineke Kuiper (penningmeester)

Jaap van de Meent (voorzitter)

Lambert Pasterkamp (PR & communicatie)

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning.
De stichting heeft geen werknemers in dienst.